พิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพรอาจารย์อาวุโส 26 เมษายน 2559 เวลา 17.00น ณ. อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้องประชุม 518

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัวแสดงความเคารพและขอพรจากอาจารย์อาวุโสและคณาจารย์ จากนักศึกษาพยาบาลปี 1,2,3,4, และศิษย์เก่า ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ.อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 ห้องประชุม 518 ในงานนี้นักศึกษา คณาจารย์จะแต่งชุดแบบไทยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทย

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 354 ครั้ง