บริการวิชา ' โครงการ 3 R เพื่อชุมชน' หมู่ 6 บ้านทรายขาว อ.ท่าสุด จว. เชียงราย 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น.ณ.อาคารศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเทศบาลตำบล นายกเทศบาล นาย สมชาย ปวงน้อย และรองนายก แสวง เขื่อนเพชร บริการวิชา "โครงการ 3 R เพื่อชุมชน" รณรงค์ให้ประชาชน หมู่ 6 บ้านห้วยทรายขาว ต.ท่าสุด เรียนรู้การแยกขยะจากการปฏิบัติจริง สามารถนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่ากับสิ่งท่ีเหลือใช้ ขยะบางประเภทสามารถนำกลับมาประดิษฐ์ สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านและทำให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 385 ครั้ง