ขอแสดงความยินดีกับ นายธงชัย แซ่ลี นักศึกษาพยาบาลปี 3 ได้รับทุน ฟุลไบรท์(Fulfright Thailand)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นาย ธงชัย แซ่ลี นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 ได้รับทุน ของ Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) บางครั้งเรียกว่า Fulbright ซึ่งเป็นโครงการที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 395 ครั้ง