สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้มให้บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 12 พฤษภาคม2559 เวลา 9.00น-12.00น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด จัดกิจกรรมบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีการบรรยายเรื่องการป้องกันภาวะสมองเสื่อม การออกกำลังกาย ป้องกันภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ

วิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ชมนาด พจนามาตร์ อาจารย์สุรีย์ฉาย คิดหาทอง อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย มีจำนวนข้าร่วมกิจกรรม จำนวน58 คน

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 326 ครั้ง