สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในการสร้างความร่วมมือในประเด็น Improvement of nursing activities and management research กับ CARECOM ประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ได้ให้การต้อนรับ Mr.Mitsuhiro Ikegawa the president of CARECOM co.,Ltd. in Japan ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในการสร้างความร่วมมือในประเด็น Improvement of nursing activities and management research

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 387 ครั้ง