“สำนักวิชาพยาบาลศาสตร  ยึดมั่นในความถูกต้อง  เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใสไม่เรียกรับของรางวัล เงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

“สำนักวิชาพยาบาลศาสตร  ยึดมั่นในความถูกต้อง  เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใสไม่เรียกรับของรางวัล เงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นๆ”

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 75 ครั้ง