โครงการบริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุดณ ศาลาวัดสันต้นกอก 5 กรกฏาคม 2559

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด : การปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ และการทำแผลเบื้องต้น ณ.ศาลาวัดสันต้นกอก 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.00-16.00น จุดประสงค์เพื่อฟื้นความรู้และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 380 ครั้ง