ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวปภาวรินทร์ ทรงชัยอิตรานนท์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท ORAL PRESENTATION ประเภทนวัตกรรม เรื่อง"เสียงกริ่งเตือนใจคลึงให้ไวนะแม่จ๋า" ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

และในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปภาวรินทร์ ทรงชัยอิตรานนท์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้รับรางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 อีก 1 รางวัล โดยได้รับมอบรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 356 ครั้ง