อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดี อาจารย์ปิยะภร ไพรสนธิ์ เป็นผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "อาจารย์ดีเด่นประจำสำนักวิชา" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Daeng Khotaphan | อ่านข่าวทั้งหมด 364 ครั้ง