ด่วน !! Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 


Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal 


รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565


สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ 


ด่วน !! สมัครเข้าร่วมโครงการ รับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 
อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อท่าน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 5 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรม (CNEU) จากสภา พยาบาล
หัวข้อการบรรยาย
-10 อันดับโรคที่มักวินิจฉัยพลาด
-แนวทางในการดูแลมารดาและทารกในยุค COVID-19
-RDU รู้เรื่องยา และหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
-Up to date ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูโรคเรื้อรัง (NCD) 
โรคอุบัติใหม่ในยุค New Normal และนวัตกรรมที่นำมาใช้
-Telehealth and Telenursing กับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุค 
New Normal
-รู้เท่า รู้ทัน กฏหมาย จริยธรรม และประเด็นน่ารู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
-ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Practice)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ 
 
สมัครได้ที่ forms.gle/qwSzwEHneBaDdd958
เอกสารดาวน์โหลด bit.ly/3y217qG
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  https://bit.ly/3EYuDyY

ปิดรับสมัครวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Darunan Nanta |