ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่รับรางวัล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565ขอแสดงความยินดีกับชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ต่อเนื่องยอดเยี่ยม ในการประกวดชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดีเด่น ณ  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ที่จัดโดยเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทยและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย นำโดยอาจารย์ประภัสสร ธรรมเมธา ที่ปรึกษาชมรมฯ และนางสาวธัญลักษณ์ ช่างคิด นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่จะดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ต่อไป

On Friday, May 27, 2022, congratulations to the Nursing Student Club, School of Nursing at Mae Fah Luang University (MFU), for winning the 1st runner-up prize in the contest for the best Nursing Student Tobacco-free Environment Club in Thailand.  The contest was hosted by the Nurse Network on Tobacco Control in Thailand and the Nurses’ Association of Thailand. The representatives who received the prize were Ajarn Prapatsorn Thammatha, the club advisor, and Thanyalak Changkid, a second-year nursing student. We are proud that the nursing club keeps working to create a tobacco-free environment.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 37 ครั้ง