ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถึง 7 มิถุนายน 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!
#โค้งสุดท้าย 
#ขยายเวลารับสมัคร
>>เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Up to date ความรู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ: พยาบาลเวชปฏิบัติกับการดูแลในยุค New Normal 
>>รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565
สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ 
ด่วน‼️‼️‼️  สมัครเข้าร่วมโครงการ รับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 
!!!!!อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อท่าน
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 5 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรม (CNEU) 32 หน่วย
>>หัวข้อการบรรยาย
• 10 อันดับโรคที่มักวินิจฉัยพลาด
• แนวทางในการดูแลมารดาและทารกในยุค COVID-19
• RDU รู้เรื่องยา และหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
• Up to date ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันและฟื้นฟูโรคเรื้อรัง (NCD) 
โรคอุบัติใหม่ในยุค New Normal และนวัตกรรมที่นำมาใช้
• Telehealth and Telenursing กับบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุค New Normal
• รู้เท่า รู้ทัน กฏหมาย จริยธรรม และประเด็นน่ารู้สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
• ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Practice)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
พยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ 
>>สมัครได้ที่ forms.gle/qwSzwEHneBaDdd958
เอกสารดาวน์โหลด bit.ly/3y217qG
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร  https://bit.ly/3EYuDyY
ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 68 ครั้ง