ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พิศฉลาด

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พิศฉลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารนานาชาติ(Q1) วารสาร Asian Nursing Research 
เรื่อง “Life is Bitter and Sweet”: The Lived Experience of Ethnic Minority Elders with Type 2 Diabetes Mellitus in rural, Thailand

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 48 ครั้ง