ความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ(Q1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

                  

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พิศฉลาด ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ(Q1) วารสาร International Journal of Nursing Sciences เรื่อง Implementation and evaluation of the peer-training program for village health volunteers to improve chronic disease management among older adults in rural Thailand

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 21 ครั้ง