โครงการ " ร้อยใจรักษ์ รักสุขภาพ"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น จำกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเมืองงาม และกลุ่มวิจัยนวัตรกรรมเมืองปลอดภัย สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการ " ร้อยใจรักษ์ รักสุขภาพ" นำทีมโดย ผศ. ดร. อัศวินี ตันกุริมาน และคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์การดูแลส่งเสริมสุขภาพให้มีความสมบูรณ์

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง