พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

On Wednesday, July 20, 2022, School of Nursing at Mae Fah Luang University had an announcement for the graduation of graduates with practical nurse’s certificates for the 7th year graduations, the 2021 academic year. The Vice President of Mae Fah Luang University, Assoc. Prof. Dr.Nantana Gajaseni, addressed the graduates.  After that, Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, the Acting Dean led the award of practical nursing caps and academic pins to the graduates. Dr.Pimrat Boonyapuk, Associate Dean, announced the graduates’ names. This event was held in the Chiang Saen Meeting Room, in the Vanchai Sirichana Building. After that, the graduates were honored to have pictures taken with Assoc. Prof. Dr. Chayaporn Wattanasiri, the President of Mae Fah Luang University. The graduates then gave their vows and oaths in front of the statue of Princess Mother Srinagarindra. This event celebrates that the graduates have the knowledge to make a career in nursing with pride.

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกผู้ช่วยพยาบาลและเข็มวิทยฐานะ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวรายงานโดย ดร.พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ ต่อมาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายบังคมลา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้สำเร็จการศึกษา ณ ลานเสาธง อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และสามารถประกอบอาชีพผู้ช่วยพยาบาลได้อย่างภาคภูมิใจ

ขอบคุณภาพจาก MFU TODAY

https://www.facebook.com/449304842521582/posts/1173818630070196/?d=n

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่

FB: www.facebook.com/NSMFU 

website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.htm

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 23 ครั้ง