การเสวนา เรื่อง“พลังครอบครัว พลังชุมชน สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ใช้ยา”

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาตรจารย์ อรนลิน สิงขรณ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การเสวนา เรื่อง“พลังครอบครัว พลังชุมชน สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ใช้ยา” ร่วมกับวิทยากรจากกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรม ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 “ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต: สานพลัง สร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด” จัด ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
On August 23, 2022, Asst. Prof. Onnalin Singkhorn, School of Nursing, Mae Fah Luang University, was invited to speak on the topic: “Family Power, Community Power, Creating a New Life for Drug Users” along with a representative from the Department of Medical Services; Department of Mental Health, Assoc. Prof. Dr. Suriyadeo Tripathi from the Moral Promotion Center (Public Organization). This event was the academic meeting of the year 2022 on “DO THE BEST FOR ALL: Coordinate Power & Community Empowerment for Drug Free Society”. The event was held in the Grand Diamond Ballroom, IMPACT Forum, Muang Thong Thani, Nonthaburi.

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 57 ครั้ง