ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ยินดีต้อนรับอาจารย์สร้อยฟ้า ปิ่นสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2565

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 82 ครั้ง