ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

 |   |  292 ครั้ง