ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 - 20.00 น.

ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 57 ครั้ง