กิจกรรมชิงธงสำนักวิชา 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และอาจารย์คณะกรรมการกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.วราภรณ์ แย้มมีศรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2565” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
On September 10, 2022, nursing students led by Assistant Professor Waraphorn Yaemisri, the Head of the Student Affairs Committee from the School of Nursing, Mae Fah Luang University with the members of the Committee joined the activity “Fight for Flag”. The event was held at the Indoor Stadium and Sports Centre (Chalermprakiat Building). The nursing students did an excellent job.

 |   |  214 ครั้ง