การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในเรื่อง การส่งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์

หมวดหมู่ข่าว: วิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาตรจารย์ ดร.ชมพูนุช โสภาจารีย์ รักษาการคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ทีมผู้บริหาร ได้ประชุมร่วมกับ Susan Bakewell-Scachs คณบดีและรองอธิการพร้อมด้วย Leah Cronn รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก School of Nursing ของ Oregon Health & Science University รัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในเรื่อง การส่งนักศึกษาและอาจารย์เพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัยและการจัดประชุม สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ และการทำการบันทึกความเข้าใจ (MOU) หรือ การบันทึกข้อตกลง (MOA)ระหว่างสองสถาบัน
On September 13, 2022, Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, the Acting Dean of the School of Nursing, Mae Fah Luang University, and the School’s administrative team had a meeting with Professor Susan Bakewell-Scachs, Dean of the School of Nursing and Vice President of Nursing Affairs at Oregon Health & Science University (OHSU) and Leah Cronn, Associate Director OHSU Global South East Asia. The purpose of the meeting was to establish collaboration in several topics: students and faculty exchanges; academic programs (such as dual degree programs), research; and international conference, symposium, and seminar; and Memorandum of Understanding (MOU) or Memorandum of Agreement (MOA).

 |   |  116 ครั้ง