ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีควายเครื่องสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2565

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีควายเครื่องสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 7.15 น.

ณ พระราชานสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราบชนนี

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 59 ครั้ง