ขอแสดงความยินดีอาจารย์มัลลิกา มาตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์(NURSING)

อนุสาขาการพยาบาลชุมชน

(COMMUNITY HEALTH NURSING)

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 31 ครั้ง