ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รัชนี มิตกิตติ

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร World Journal of AIDS ซึ่งเป็นวารสารวิซาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS Q3) เรื่อง HIV/AIDs Risk Perception and Sexual Behavior among Commercial Female Sex Worker in Thailand 

DOI: 10.4236/WJA.2022.12301

 

| ผู้เขียนข่าว Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 35 ครั้ง