ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskills and Reskills การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวช

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Upskills and Reskills การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหา สุขภาพจิตและจิตเวช วันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ ห้อง E4A-518 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี 

ㆍรู้ทัน เข้าใจ ปัญหาสุขภาพจิตในยุคปัจจุบัน

ㆍเสริมแรงอย่างไรให้ใจยังสู้ไหว

ㆍป่วยใจแค่ไหนก็มีทางออก

ㆍฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษาเบื้องต้น

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรสายสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป

ㆍ Early Bird ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2565 อัตรา 2,500 บาท

ㆍ วันที่ - 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป อัตรา 3,000 บาท

บุคลากรภายในและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อัตรา 1,500 บาท รับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

 

สำหรับพยาบาล ผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 3 วัน จะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อ เนื่อง CNEU 19 หน่วยคะแนน)

 |   |  221 ครั้ง