สัมมนาวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประดู่แดง 2

อาคารสำเภา ชูศรี (E4)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลว

  • 249 ครั้ง