เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ตำบลท่าสุดและตำบลแม่ข้าวต้ม ตามโครงการทีมแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการ กิจกรรมสำนักวิชา

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ทีมแพทย์อาสาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วยอาจารย์จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักกายภาพจากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และศูนย์บริการวิชาการ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ตำบลท่าสุดและตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและคนดูแลให้ดีขึ้น
On March 8, 2023, the Boromrajkumari Project of Medical Volunteers team, Mae Fah Luang University, including faculty members from the School of Medicine, School of Nursing, School of Health Sciences, the Academic Service Center and a physiotherapist from the Medical Center Hospital visited home-bound and bedridden patients in Tha Sud and Mae Khao Tom sub-districts. The activities helped with continuing rehabilitating and care for the patients and to improve the quality of life of patients and their caregivers.

 |   |  1 ครั้ง