กิจกรรม "สัมมนาวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล"

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "สัมมนาวิชาชีพนักศึกษาพยาบาล" ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้พบกับผู้ประกอบการทางด้านสุขภาพ และโรงพยาบาลต่างๆ มากมาย
On March 10, 2023, the School of Nursing organized an "Open house" in room Pradu Daeng 2, General Sampao Chusri (E4) Building, Mae Fah Luang University, for 4th-year nursing students to meet directly with healthcare entrepreneurs and various hospitals.

  • 186 ครั้ง