ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ

อ.ดร.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Nursing)

อนุสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Gerontological Nursing)

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

 |   |  5 ครั้ง