พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผศ. ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาล จำนวน 122 คน  ในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย ผศ.ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการมอบแถบหมวกและเข็มสถาบัน ในพิธีดังกล่าวผู้สำเร็จการศึกษาได้ถวายคำอำลาและปฏิญาณตนต่อหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และสามารถประกอบอาชีพพยาบาลได้อย่างภาคภูมิใจ
On May 25, 2023, the School of Nursing at Mae Fah Luang University announced the graduation of 122 nursing students with bachelor’s degrees for the 2022 academic year.  Asst. Prof. Dr. Matchima Naradisorn, the Acting President of Mae Fah Luang University, addressed the graduates.  Asst. Prof. Dr. Chompunut Sopajaree, the Dean School of Nursing, was chairperson for the award of the nursing caps and pins to the graduates. The graduates then gave their vows and oaths in front of the statue of Princess Mother Srinagarindra. This event celebrates that the graduates have the knowledge to make their careers in nursing with pride.

 |   |  4 ครั้ง