ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์ในการตีพิมพ์วิจัยในวารสารนานาชาติ

หมวดหมู่ข่าว: การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

Translator

 

 

 

 

Translator

Translator

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา แรงสิงห์
อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เนื่องในโอกาสตีพิมพ์วิจัยในวารสารนานาชาติ Q1
International Journal
Journal of Clinical Psychology
Effects of mindfulness-based interventions on
psychological outcomes in college and university
students during COVID-19 pandemics: A
systematic review and meta-analysis

 |   |  120 ครั้ง