ขอแสดงความยินดี ผศ.อรนลิน สิงขรณ์และทีม

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมการวิจัย การวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

Translator

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อรนลิน สิงห์ขรณ์ และทีม

ในการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ Q1

Publication in Q1 International Journal
BMC Psychiatry
เรื่อง Evaluation of a depression care model
Check for updates for the hill tribes: a family and community-based
participatory research

 |   |  259 ครั้ง