พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2023

เวลา 16.30 - 20.00 น.

ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)

และลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บริหารและพนักงาน: ชุดสูทมหาวิทยาลัยหรือชุดพื้นเมือง

คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์: ชุดยูนิฟอร์มพยาบาล

ㆍ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3, 4: ชุดปฏิบัติการพยาบาลสีขาว

ㆍ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1, 2: ชุดนักศึกษา

ㆍนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาละ ชุดนักศึกษา

ลงทะเบียน 16.30 - 17.00 น.

nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

www.facebook.com/NSMFU/

 |   |  30 ครั้ง