ขอเรียนเชิญ เข้าร่วม พิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาตร์ ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 พิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 07.00 - 09.30 น. ณ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคาร E2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

 |   |  25 ครั้ง