วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล พบกัน ในกิจกรรมสร้างพยาบาลจิตอาสา (The Volunteer) ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมกิจการนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

 |   |  24 ครั้ง