ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรางคณา อ่ำศรีเวียง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรางคณา อ่ำศรีเวียง ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 357 ครั้ง