อาจารย์สำนักพยาบาล เข้ารับรางวัล 'พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับประทานรางวัล “พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2561” จาก ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประทานรางวัล สำหรับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ ปี 2561 มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 11 ท่าน ประกาศรางวัลโดย เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 518 ครั้ง