สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาบัณฑิตรุ่นที่ 8

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 8 จำนวน 123 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และสามารถประกอบอาชีพการพยาบาลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ในพิธีประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี และผู้ปกครองที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ เพื่อร่วมยินดีกับพิธีสำคัญของนักศึกษา โดยมี รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อย้ำแนวทางสำคัญในการก้าวสู่วิชาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ

“นักศึกษาทราบดีว่าต้องมีแรงผลักดันขนาดไหนเพื่อจะผ่านแต่ละชั้นปีมาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา พิธีการวันนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ ขีดประดับหมวกพยาบาลและเข็มวิทยุฐานะ ไม่เพียงบอกว่าความมานะพยายามได้เห็นผลสำเร็จแล้ว ยังบอกอีกว่าภารกิจข้างหน้าหนักหนา การดูแลสุขภาพประชาชนไม่แบ่งเพศผิวพรรณหรือเชื้อชาติ รอบด้านอย่างที่ได้เรียนมา การหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จะเป็นข้อแสดงคุณค่าของการเป็นพยาบาล”

คณบดีพยาบาลศาสตร์ กล่าวต่อว่า “ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมาจะไม่มีความหมาย หากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับที่ทำงานที่ได้เลือกแล้ว ในฐานะอาจารย์แนะนำได้ว่า ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีมารยาท รู้จักสื่อสารจะช่วยนักศึกษาได้ ขอให้นักศึกษาจดจำความทุ่มเทของครอบครัว ของมหาวิทยาลัย และของตัวเอง ที่ส่งนักศึกษามาถึงวันนี้ ขอให้เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ”

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 556 ครั้ง