กิจกรรมโครงการอบรม Basic Life Suppport (BLS) นักศึกษาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม BLS

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00-16.00 น.

ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดอบรมการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฺBasic Life Support; BLS) แก่นักศึกษาสวัสดิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

| ผู้เขียนข่าว Sophaphan Intahphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 599 ครั้ง