กิจกรรมโครงการสัมมนาต้นกล้าดอกปีบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 อาจารย์คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจำนวน 11 คน ร่วมกับนักศึกษาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการสัมมนาต้นกล้าดอกปีบ ณ ขุนเขาม่านฟ้ารีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Sophaphan Intahphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 713 ครั้ง