C-Site นักข่าวพลเมือง : ตอน ปักหมุด รักษ์ชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

C-Site นักข่าวพลเมือง : ตอน ปักหมุด รักษ์ชุมชน 
(9 ก.ย. 62) เวลา 13.30 - 14.00 น 
หมุดนี้ไปที่ จ.เชียงราย ไปดูการทบทวนความรู้ และเรียนรู้เพิ่มเติมของพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด หรือ อสว. ที่อ. เชียงแสน เพื่อเพิ่มศักยภาพของพระสงฆ์ในการดูแลเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์เองและชุมชน ไปติดตามกับพระนักสื่อสาร จ.เชียงรายค่ะ

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 646 ครั้ง