พิธีมอบหมวกเข็มชั้นปีและดวงประทีป ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

 

พิธีมอบหมวกเข็มชั้นปีและดวงประทีป แก่นักศึกษาซึ่งได้ผ่านการเรียนรู้ในวิชาขั้นพื้นฐานและกำลังจะขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มที่ครั้งนี้ เป็นการแสดงให้นักศึกษารับรู้ว่าตนเองมีคุณสมบัติขั้นต้นครบถ้วน พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยต่อไปได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อเกียรติ ฐานะของสถาบัน และวิชาชีพพยาบาล

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 772 ครั้ง