พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา
| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 742 ครั้ง