โครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด. อนุสรณ์)

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา
| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 782 ครั้ง