ปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคาร E2 ชั้น 4

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

ปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น. ณ อาคาร E2 ชั้น 4 

| ผู้เขียนข่าว Patcharee Jiteurangkoon | อ่านข่าวทั้งหมด 462 ครั้ง