บริการวิชาการในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี ออกบริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ ตำบลท่าสุด จำนวน 5 ราย และตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 3 ราย ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 388 ครั้ง