ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดีพบผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดีพบผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563”
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร E4 (สำหรับนักศึกษา) และรับชมสดถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live เพจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Nursing, MFU (สำหรับผู้ปกครอง) 

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 452 ครั้ง