ผศ.ดร.รัชนี มิตกิตติ และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ออกบริการวิชาการในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี

หมวดหมู่ข่าว: กิจกรรมสำนักวิชา

ผศ.ดร.รัชนี  มิตกิตติ และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ออกบริการวิชาการในโครงการแพทย์อาสาบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์บูรณาการ และรพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ดูแล และฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 376 ครั้ง