ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมงานวันพยาบาลของแม่ฟ้าและพิธีไหว้ครูพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 |   |  504 ครั้ง